Złotów w pierwszej 10. najlepszych miast!

Po raz kolejny Złotów znalazł się w dziesiątce najlepszych miast w Polsce, w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu terytorialnego w kategorii Gmina Miejska.

22 stycznia, w Sejmie odbyła się 8. ogólnopolska konferencja pt. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, zorganizowana z inicjatywy Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, której współorganizatorami byli Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

– Bardzo cieszy mnie to, że utrzymujemy wysoki i zrównoważony poziom rozwoju w Złotowie. Tak wynika z twardych danych Głównego Urzędu Statystycznego – mówi burmistrz Adam Pulit, który odebrał dyplom potwierdzający wysokie, 9. miejsce Złotowa.

Pod uwagę przy ocenie brane były m.in. takie wskaźniki, jak wydatki majątkowe inwestycyjne oraz ich procentowy udział w budżecie gminy, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, liczba osób pracujących (a także bezrobotnych) na 1000 mieszkańców oraz napływ i odpływ ludności na 1000 mieszkańców, czy liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców.

Warto dodać, że w 2003 roku Złotów znalazł się na 75. miejscu tego rankingu, a biorąc pod uwagę dane z 2018 roku – uzyskał, podobnie jak w roku 2017, lokatę w pierwszej dziesiątce miast.