Złotowska Rada Kobiet – pierwsza w Wielkopolsce

W Złotowie powołana została Rada Kobiet. To jedna z 32 takich instytucji w Polsce i pierwsza w Wielkopolsce. Ma być ciałem doradczym dla burmistrza. Przewodniczącą rady została Katarzyna Józefowska, a jej zastępczynią Elżbieta Podgajna.

Nominację do Złotowskiej Rady Kobiet wręczył paniom burmistrz Adam Pulit, który chętnie zgodził się na powołanie tego organu. Jak mówi burmistrz, Złotów chce być otwartym samorządem, słuchającym mieszkańców.

Złotowską Radę Kobiet tworzy 13 pań, reprezentujących różne środowiska i zawody. Rada powołana została z inicjatywy Kongresu Kobiet Północnej Wielkopolski, który w tym roku po raz pierwszy zorganizował swój coroczny kongres poza Piłą, właśnie w Złotowie.

W skład Złotowskiej Rady Kobiet wchodzą: Dorota Augustyniak, Maria Bazan-Nowicka, Urszula Belka, Aleksandra Ciosańska-Górecka, Katarzyna Fons, Halina Jaskółka Janiszewska, Katarzyna Józefowska, Elżbieta Kaczorowska, Justyna Ławniczak, Julita Milczyńska, Jolanta Pietruszka, Elżbieta Podgajna, Anna Ściubeł.

Kadencja rady trwać będzie dwa lata.