Złotowski Ekonom i Ogólniak wśród najlepszych szkół

Duże gratulacje dla złotowskich szkół, które po raz kolejny zostały wysoko sklasyfikowane w rankingu miesięcznika „Perspektywy”.

11 stycznia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu gościł najlepsze licea i technika z Wielkopolski na uroczystej Gali Wielkopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019. Do tego prestiżowego grona zaproszono także przedstawicieli złotowskiego „Ekonoma” oraz I LO.

Przypomnieć warto, że Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie, w tegorocznym rankingu, sklasyfikowane zostało na 234. miejscu w Polsce i na 14. w Wielkopolsce, dzięki czemu uzyskało tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”. Z kolei w rankingu maturalnym liceów ogólnokształcących złotowski Ogólniak zajął 219. miejsce.

Z kolei Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie zajęło wysokie miejsce w kategorii techników. Uplasowało się na 165. miejscu w kraju i 10. w Wielkopolsce. Ponadto w podrankingu maturalnym technikum zajęło 136. miejsce w kraju. Dzięki tej lokacie otrzymało również tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”. Sukcesu szkołom gratulowano podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Złotowskiego.

Ten sukces napawa dumą i z pewnością będzie bodźcem do dalszej efektywnej pracy – powiedział Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego Julian Brewka, następnie zaś wraz ze Starostą Złotowskim Ryszardem Goławskim wręczył dyrektorom obu szkół pamiątkowe grawertony.