Złotowski Pakiet Pomocy Przedsiębiorcom

Powołany przez Burmistrza Miasta Złotowa zespół ds. opracowania systemu wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Złotów, pracuje nad projektami, które mają wspomóc lokalnych przedsiębiorców. Złotowska „tarcza antykryzysowa” nosić będzie nazwę „Złotowski Pakiet Pomocy Przedsiębiorcom”.

Przez zespół pozytywnie zaopiniowane zostały już następujące projekty dwóch uchwał: w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Projekty te przedstawione zostały podczas Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w środę, 6 maja. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie internetowej www.zlotow.pl

Uchwały te wprowadzą uproszczenia dla ubiegających się o zwolnienie lub odroczenie poprzez możliwość składania oświadczenia o stanie finansowym firmy.

Burmistrz Złotowa zaleca jednak ostrożność, zważając na fakt, że od dnia 19 marca do dnia 20 kwietnia porównania księgowe wykazują spadek dochodów gminy na poziomie 300 tysięcy złotych bez uwzględnienia jeszcze jakichkolwiek umorzeń czy zwolnień.

Należy pamiętać, że dzięki wypracowanej przez lata mądrej polityce finansowej Skarbnika Gminy oraz Burmistrza, Miasto ma bezpieczny aczkolwiek 6 milionowy deficyt i wszelkie zwolnienia odbędą się tym kosztem lub kosztem ograniczeń w planowanych inwestycjach.

– Udzielana przez miasto pomoc musi być zatem celowa i adekwatna do sytuacji, ponieważ opiera się na bardzo dużym zaufaniu – mówi burmistrz Złotowa Adam Pulit. – Należy jak najlepiej wybadać potrzeby przedsiębiorców, aby móc dopasować odpowiednio formy pomocy. Musimy pamiętać, że bazujemy na uchwalonym już budżecie miasta, dlatego wszelkie decyzje muszą być przemyślane, a nie podejmowane pod wpływem emocji.