Zmarł Bernard Wojciechowski założyciel i wieloletni dyrektor pilskiej szkoły muzycznej

W środę, 6 maja, zmarł Bernard Wojciechowski, honorowy obywatel Miasta Piły, założyciel oraz wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Pile. Wspaniały nauczyciel, organizator, muzyk, dyrygent. Autorytet dla wielu pokoleń nauczycieli i uczniów.

Szkoła muzyczna w Pile była jego dziełem, któremu poświęcił całe zawodowe życie. Talent organizacyjny oraz umiejętność budowania i motywowania zespołu sprawiły, że pilska placówka szybko stała się ośrodkiem artystycznym na wysokim poziomie. To tu uczono grać, ale także słuchać oraz rozumieć muzykę.

A wszystko za sprawą dyrektora Bernarda Wojciechowskiego – charyzmatycznego animatora życia kulturalnego miasta.

Organizator i pedagog
Bernard Wojciechowski urodził się w 1937 roku w Poznaniu. Był nie tylko muzykiem i dyrygentem, ale przede wszystkim twórcą środowiska muzycznego i animator życia kulturalnego.

Z Piłą związany był od 1970 roku. W latach 1970-1990 był dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina, którą zakładał. Pod jego kierownictwem szkoły I i II stopnia stały się wysoko notowanym ośrodkiem sztuki.

Od 1978 roku był współtwórcą, wiceprezesem i wieloletnim prezesem Pilskiego Towarzystwa Muzycznego. W latach 1973-1977 radny Miejskiej Rady Narodowej w Pile. W latach 1985-1986 członek Rady Naukowej Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy. Od 1968 roku instruktor amatorskich zespołów artystycznych.

Rozkochał w muzyce wiele pokoleń
Wykształcił i zaszczepił wśród wielu młodych ludzi ideę muzykowania. Wysoko notowany pedagog i przyjaciel młodzież. Za swoją działalność otrzymał wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń, m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, odznaki za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego, pilskiego i miasta Piły, Medal Stanisława Staszica oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Był także uczestnikiem finału plebiscytu „Pilanin XX wieku”.

Honorowy Obywatel Piły
Sam Bernard Wojciechowski za swoje największe sukcesy uważał stworzenie i zorganizowanie profesjonalnego ośrodka muzycznego w Pile oraz osiągnięcia artystyczne związane z pilską szkołą muzyczną, wśród których wyliczał prawykonanie kantaty „Miasto nadziei” Zbigniewa Guzowskiego oraz rozwój systemu edukacji muzycznej „Musica Viva”.

W 1990 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę, nie przerywając współpracy ze szkołą. Jego miejsce zajął ówczesny wicedyrektor, Karol Urbanek, który jest dyrektorem szkoły do dziś.

W 2005 roku, decyzją Rady Miejskiej, Bernard Wojciechowski uhonorowany został zaszczytnym tytułem Honorowy Obywatel Piły.

Gabriela Ciżmowska