Zmarł prof. zw. dr hab. Stanisław Lorenc

19 stycznia zmarł śp. Prof. zw. dr hab. Stanisław Lorenc – rektor UAM w latach 2002-2008 i dyrektor Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile w latach 2010-2019.

Profesor Stanisław Lorenc był wybitnym polski geologiem, badaczem dna oceanicznego i inicjatorem polskich badań związanych ze zjawiskiem tsunami. Główne prace naukowe Stanisława Lorenca z lat 70. i 80. dotyczyły problemów geologii Sudetów, szczególnie Gór Kaczawskich, których budowa była wtedy najmniej poznana wśród wszystkich rejonów sudeckich.

W latach 80. był inicjatorem i współorganizatorem powstania Instytutu Geologii na UAM, a następnie jego dyrektorem. Od lat 90. badania naukowe poświęcił geologii wgłębnych utworów paleozoiku Pomorza Zachodniego oraz analizie osadów dennych Pacyfiku, Oceanu Indyjskiego i szelfów Wietnamu i Chin, m.in. w ramach międzynarodowego programu badań dna oceanicznego w strefach wulkanicznych.

Profesor Lorencbył także Przewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (2005-2008) i Kolegium Rektorów Miasta Poznania (2002-2008). Był kontynuatorem dzieła poprzedników
w rozbudowie Uniwersytetu w Poznaniu oraz w Słubicach, Gnieźnie, Kaliszu i Pile.

W połowie okresu Jego rządów odnotowano rekordową liczbę studentów UAM (55 tysięcy).

źródło: UAM