Zmiana przepisów w ruchu drogowym. Nawet 5 tys. złotych mandatu

21 wykroczeń za które kierowcy mogą jednorazowo otrzymać 15 punktów karnych, podwójne stawki mandatów dla drogowych recydywistów, koniec z kursami redukcyjnymi punkty karne, które skasują się dopiero po dwóch latach – to najważniejsze, ale nie jedyne zmiany w przepisach ruchu drogowego, które weszły w życie w sobotę, 17 września. Łatwiej też będzie stracić prawo jazdy.

Praktycznie każdego dnia ryzyko kolizji albo wypadku – tak wygląda rzeczywistość na polskich drogach. Każdego dnia. Od poniedziałku do piątku. W powszednie i w święta. Polacy jeżdżą za szybko, nagminnie łamią przepisy i najwyraźniej czują się bezkarni. Czy zmieni to zaostrzenie przepisów w ruchu drogowym? Będzie to już druga w tym roku rewolucja na drogach, której nadrzędnym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zmiany najbardziej odczują ci, którzy notorycznie łamią przepisy. Za recydywę na drodze będą dwukrotnie wyższe mandaty – nawet 5 tys. złotych. Tak słony mandat otrzyma kierowca, który dwukrotnie przekroczy dozwoloną prędkość o więcej niż 70 km/h. Wykroczenia, które będą podpadać pod recydywę, to: przekroczenie dopuszczalnej prędkości (powyżej 30 km/h), nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, niewłaściwe wyprzedzanie i wjechanie na przejazd kolejowy po opuszczeniu zapór lub zapaleniu się czerwonego światła.

Piraci drogowi łatwiej też stracą prawo jazdy. Wystarczą do tego dwa wykroczenia według nowego taryfikatora np. przekroczenie prędkości o 41 km (11 punktów) oraz rozmawianie przez telefon komórkowy (12 punktów). Do tej pory można było dostać jednorazowo maksymalnie 10 punktów. Teraz można dostać nawet 15 punktów. Na tyle wycenione są wykroczenia wobec pieszych – omijanie samochodu, który zatrzymał się przed przejściem, wyprzedzanie na przejściu lub bezpośrednio przed nim oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu albo na nie wchodzącemu. Tyle samo punktów pojawi się na koncie kierowcy za przejechanie na czerwonym świetle, za wyprzedzanie na zakazie, za driftowanie pod marketem,  niezatrzymanie się do kontroli czy wspomniane przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h.

Surowiej niż do tej pory będą także karane wykroczenia na przejazdach kolejowych. Maksymalny wymiar kary czyli 15 punktów otrzyma kierowca za objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór, za wjeżdżania na przejazd, gdy migają już czerwone światła lub zapory zaczęły się już podnosić lub nie zdążyły jeszcze opaść czy za wjeżdżanie na przejazd w korku.

Nowe stawki punktów karnych to jeszcze nie wszystko – zmienił się i to radykalnie sposób ich kasowania. Koniec ze szkoleniami, które pozwalały redukować liczbę punktów. Te będą znikać z konta kierowcy dopiero po dwóch latach, a nie jak teraz po roku.

– Należy pamiętać, że w przypadku szczególnie poważnych sytuacji policjant może skierować sprawę do rozpatrzenia przez sąd. W przypadku ukarania przez sąd grzywna może wynieść nawet 30 tysięcy złotych – przypomina policja.

To jeszcze nie wszystko. Firmy ubezpieczeniowe uzyskały dostęp do bazy CEPIK. Dla kierowców jeżdżących wyjątkowo brawurowo może to oznaczać stawkę OC wyższą nawet o kilkaset procent.

Stawki punktów karnych za przekroczenie prędkości:

 • przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny (wcześniej bez punktów);
 • przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych (przed zmianą było 6 pkt.);
 • przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych (było 8 pkt.);
 • przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;

Wysokość mandatów przy recydwie:

 • 31-40 km/h – pierwszy raz: 800 zł / recydywa: 1600 zł;
 • 41-50 km/h – pierwszy raz: 1000 zł / recydywa: 2000 zł
 • 51-60n km/h – pierwszy raz: 1500 zł / recydywa: 3000 zł
 • 61-70 km/h – pierwszy raz: 2000 zł / recydywa: 4000 zł
 • 71 km/h i więcej – pierwszy raz: 2500 zł / recydywa: 5000 zł

Oprócz przekroczenia prędkości nowy taryfikator zakłada, że podwójne karanie będzie dotyczyć także:

 • nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł / recydywa: 3000 zł;
 • złamania zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 złotych / recydywa: 2000 zł;
 • wyprzedzania na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł / recydywa: 3000 zł;
 • niezachowania ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł / recydywa: 3000 zł;
 • omijania pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł/  recydywa: 3000 zł;
 • wjeżdżania na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł / recydywa: 4000 zł;
 • wjazdu na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł / recydywa: 4000 zł;
 • prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł /  recydywa: 5000 zł

Wykroczenia za 15 punktów karnych:

 • sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim (np. driftowanie pod marketem);
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

Wykroczenia za 12 punktów karnych:

 • naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej;
 • naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem;
 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia; 
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 7 osób lub więcej.