Znamy wyniki konkursu na projekt osiedla Zielone Wzgórza na byłym poligonie w Pile

Modelowe osiedle na byłym poligonie wojskowym w Pile powstanie według pomysłu łódzkich architektów. W czwartek ogłoszono wyniki konkursu na projekt koncepcyjny osiedla Zielone Wzgórza, które mają być pilskimi Nowymi Żernikami – to najbardziej znane w kraju modelowe osiedlu we Wrocławiu. Zbigniew Maćków, jego współtwórca, był przewodniczącym sądu konkursowego, który wybrał najlepszy projekt Zielonych Wzgórz.

Wygodne osiedle dla mieszkańców z różnymi potrzebami i z różnym portfelem. Nowoczesne, przyjazne środowisku i zielone. Takie w założeniach ma być pierwsze modelowe pilskie osiedle – Zielone Wzgórza. Co znaczy modelowe? To, że o jego charakterze nie decyduje ten czy inny deweloper, ale jest wspólnym projektem miasta, pracowni architektonicznych i przyszłych mieszkańców. To nie tylko wyklucza pato-place zabaw, ale gwarantuje również przestrzeń dla seniorów, których deweloperzy rzadko uwzględniają w swoich planach. Tak jakby starsi mieszkańcy byli niewidzialni, a ich potrzeby nieistotne.

Na Zielonych Wzgórzach ma być inaczej. Ambicją miasta jest, by osiedle na Bydgoskim Przedmieściu wyróżniało się „walorami przestrzennymi, architektonicznymi i funkcjonalno-użytkowymi” nie tylko w mieście czy w regionie, ale w skali całego kraju.

– Zamawiający oczekuje nowoczesnego, funkcjonalnego, przyjaznego mieszkańcom, układu urbanistycznego oraz nowoczesnej formy architektonicznej, mogącej stać się wizytówką i symbolem współczesnego miasta, ale jednocześnie funkcjonalnych i energooszczędnych budynków, o niskich kosztach eksploatacji – można było przeczytać w regulaminie konkursu.

I taki właśnie ma być zwycięski projekt wybrany przez sąd konkursowy złożony z przedstawicieli Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) oraz Urzędu Miasta Piły: Zbigniew Maćków, Marek Perepeczo, Beata Dudzińska, Henryk Gawroński, Romuald Hausmann, Marcin Kościuch, Mirosława Maćkowiak-Długosz, Lech Wojtasik, Iwona Wojtecka. Rekomendowany przez SARP konkurs miał charakter ogólnopolski. Spośród 11 prac sąd konkursowy wybrał pięć najlepszych, które otrzymały wyróżnienia i nagrody. Zwyciężył projekt autorstwa zespołu łódzkich architektów – Projekt Officyna Pracownia Architektury, Lumioo oraz AMP-Architekt Michał Piech z Łodzi. To już ich kolejny zwycięski projekt – rok temu wygrali konkurs na nowy ratusz w Łodzi. Główną nagrodą w pilskim konkursie było 100 tys. złotych.

W czym projekt łódzkich architektów okazał się lepszy od innych? Co zdecydowało o wygranej? Tak swój wybór uzasadnił sąd konkursowy: – W założeniu oddaje zaproponowaną wcześniej nazwę osiedla – Zielone Wzgórza. Projekt wkomponowany w istniejące środowisko naturalne wykorzystuje istniejącą zieleń i wprowadza mieszkańca w przyjemną zróżnicowaną tarasowo zabudowę mieszkaniową. Osiedle w założeniu samowystarczalne, wyposażone jest w funkcjonalną przestrzeń publiczną i rekreacyjną. Przewiduje wprowadzenie usług i miejsc pracy. Rozwiązania komunikacyjne pozwalają na wygodne powiązanie z miejskim transportem publicznym. Ruch kołowy prowadzony po wewnętrznej obwodnicy pozwala na swobodne przemieszczanie pieszego i rowerzysty. Centralna część osiedla zawiera elementy rekreacyjne z wplecioną technologią retencji wody, której zastosowanie w formie wodnego rynku wraz z otoczeniem tworzy nową formę agory. Kolejne zabiegi proekologiczne dotyczą kształtowania zabudowy mieszkaniowej uwzględniającej efekt energetyczny. Bardzo ważne jest spójne z planami miasta wprowadzenie technologii opartej na OZE oraz wodoru, które wpływają na ekonomię i ergonomię nowego osiedla.

Zespół łódzkich architektów przewidział w swoim projekcie m.in. centrum administracyjno-kulturalne, szkołę, przedszkole z domem seniora oraz targowisko. Miasto nie wyklucza współpracy z autorami zwycięskiego projektu na etapie dalszych prac, czy to przy tworzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy przy projektowaniu wybranych obiektów, fragmentów lub całości osiedla. A jaki będzie kolejny krok miasta?

– Tak szybko jak będzie to możliwe przystąpimy do prac nad przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego i w tym czasie równolegle będziemy też przygotowywali nasz pierwszy projekt miejski. Jednocześnie przygotowujemy dokumentację zarówno do podziałów geodezyjnych i do tego by być może w drodze konkursu w przyszłości sprzedawać te nieruchomości. Chcielibyśmy również widzieć, że ci którzy kupują w sposób spójny z tym dokumentem będą chcieli realizować swoje projekty – powiedział Piotr Głowski, prezydent Piły.