ZNTK – symbol Piły. Ukazała się książka o tym niezwykłym zakładzie.

Ukazała się unikatowa książka o historii pilskiego ZNTK. Zakład Napraw Taboru Kolejowego był przez lata wizytówką Piły. Naprawiano tu lokomotywy z całej Polski, a ZNTK zatrudniało pracowników z całego byłego województwa pilskiego. Po latach kilku byłych pracowników postanowiło zachować od zapomnienia historię zakładu. Praca była długa i żmudna, a jeszcze więcej wysiłku wymagało zebranie środków, by wydać pozycję drukiem oraz dołączyć do niej cyfrową płytę ze zdjęciami. A jednak udało się. Gratulujemy!

Schneidemuhl. Warsztaty.

Książkę tę napisaliśmy, aby ocalić od zapomnienia istnienie i historię ZNTK. Szczególnie na uwadze mamy pracowników, ich szarą, codzienną, mozolną i ciężką pracę – mówi Piotr Serówka, były dyrektor zakładu.Zamieszczone są tu również życiorysy najbardziej zasłużonych dla ZNTK pracowników.

Ok203-1 produkcji ZNTK Piła.


Książka ,,Nasza historia ZNTK w Pi!e” oparta jest na wspomnieniach pracowników, broszurach ZNTK, powojennych gazetach, kopiach z Archiwum i Muzeum w Pile, kronikach, zbiorach prywatnych oraz kopiach zachowanych dokumentów zakładowych.

Setny parowóz naprawiony w pilskich Zakładach Napraw taboru Kolejowego.

Materiał przygotował 5-osobowy zespół redakcyjny, złożony z byłych pracowników ZNTK. Zajęło im to 2,5 roku pracy społecznej. Patronem wydawnictwa jest „Towarzystwo Miłośników Miasta Piły”, a wydawcą Media Edmund Wolski.

Gabriela Ciżmowska