Zostań mistrzem ortografii

Chcesz zdobyć zaszczytny laur mistrza ortografii Ziemi Pilskiej? Szkoła Podstawowa nr 11 w Pile oraz regionalne Centrum Kultury zapraszają mieszkańców Piły i regionu pilskiego do udziału w VII edycji konkursu ortograficznego o tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Pilskiej.

Autorem dyktanda będzie, jak co roku, prof. Andrzej Markowski, pracownik naukowy Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Rady Języka Polskiego i członek Prezydium Komitetu Językoznawstwa PAN.

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy miasta Piły oraz okolicznych powiatów, którzy ukończyli 16 lat oraz zaproszeni goście. Warunkiem uczestnictwa w „Dyktandzie 500” jest zarejestrowanie się, przez wypełnienie zgłoszenia, na stronie www.dyktando.pila.pl do 3 kwietnia. Udział w konkursie jest bezpłatny.

To już VII edycja konkursu, organizowanego pod nazwą „Dyktando 500”. Po raz pierwszy zorganizowano go z okazji obchodów jubileuszu 500-lecia Piły. To wówczas Zespół Szkół nr 2 w Pile (dziś Szkoła Podstawowa nr 11) odpowiedział na apel prezydenta Piły Piotra Głowskiego i wraz z RCK „Fabryka Emocji” przygotował imprezę pod nazwą „Dyktando 500”.

Już wówczas, po raz pierwszy, uroczystość swoją obecnością zaszczycił profesor Andrzej Markowski – wybitny językoznawca, który do dziś układa treści kolejnych dyktand i przewodniczy pracom jury. Ogromną wartością pilskiego święta języka polskiego jest również coroczny wykład prof. Andrzeja Markowskiego.